Global Contract s.r.o., Bratislava 

GTI s.r.o., Košice 

Gymnázium B.S. Timravy, Haličská cesta, Lučenec 

Hotel Bankov, Košice 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová, Piešťany 

Hotelová akadémia, Južná trieda, Košice

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina 

Stredná odborná škola, Levická, Nitra 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra, Čadca 

Špeciálna základná škola internátna, Bytča 

Špeciálna základná škola Markušovce 

Základná škola Bardejovské Kúpele, Bardejov 

Základná škola s materskou školou, Maurerova, Krompachy 

Základná škola s Materskou školou, Štúrova, Bolešov 

Základná škola s Materskou školou, Za Kasárňou, Bratislava 

Základná škola s Materskou školou, Hlavná,  Slanec 

Základná škola s materskou školou, Nálepkovo 

Základná škola s Materskou školou, Školská, Veľký Kýr 

Základná škola s materskou školou, Želiarska, Košice 

Základná škola Šaca, Mládežnícka, Košice 

Základná škola Vtáčkovce 

Základná škola,  Krosnianska 2, Košice 

Základná škola, Bernolákova, Košice 

Základná škola, Požiarnická, Košice 

Základná škola, Školská, Lendak