Ako zaplatiť

Cena jednotlivých vzdelávacích programov je súčasťou organizačných informácií o danom kurze, školení, či seminári. 

Účastnícky poplatok môžu prihlásení záujemcovia uhradiť niektorým z nasledovných spôsobov: 

   • v hotovosti do pokladne v deň otvorenia vzdelávania počas prezencie účastníkov
   • prevodným príkazom
   • prostredníctvom poštového poukazu typu U

Identifikačné údaje EUROAKADÉMIE (IČO, DIČ, číslo účtu, variabilný symbol) pre úhradu prevodným príkazom/poštovým poukazom, sú uvedené v kontaktoch organizácie a na pozvánke k jednotlivým vzdelávacím aktivitám.

Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň začatia realizácie jednotlivých vzdelávacích podujatí.

 

VARIABILNÉ SYMBOLY VZDELÁVANIA:

Kontinuálne vzdelávanie

 Všeobecné programy  001  
 Vzdelávanie v oblasti metodiky  002  
 Odborné vzdelávanie  003  
 Cudzie jazyky  004  
 Ostatné predmety  005  

Celoživotné vzdelávanie

 Semináre  101  
 Odborné kurzy  102  
 Firemné kurzy  103  

Realizácia projektov

 Fondy Európskej únie  201  
 Erasmus Plus  202  
     
 Poradenstvo  301  

Podnety a otázky

:
:
:
: 1 + 2 =