TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY POKRMOV


Cieľová skupina:

  • Majster odbornej výchovy
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Stredné odborné vzdelávanie
  • Úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Technológia prípravy pokrmov
  • Cvičenia techniky prevádzky
  • Hotelový a gastronomický manažment
  • Odborný výcvik
  • Prax
  • Služby cestovného ruchu
  • Náuka o potravinách
  • Potraviny a nápoje
  • Tovaroznalectvo
  • Výživa, potraviny a výživa
  • Cvičenia techniky obsluhy
  • Technika obsluhy


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 110 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná


Počet kreditov: 25


Cena kurzu: 126,- € (školenie)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- €


Učebný plán:
Globálne experimentovanie
Predjedlá
Šaláty
Dresingy a zálievky
Omáčky
Strukoviny
Cestá
Nákypy
Koreniny a bylinky
Exotické ovocie a zelenina v slovenskej kuchyni
Ryby a morské plody
Hovädzie mäsá a steaky
Králik, divina , zverina
Torty a zákusky
Zdobenie tanierov
Carving
Fondue


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
    Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá
    uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:
  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu